Bakterie w akwarium morskim

Przeglądając zasoby internetu natrafiłem na bardzo ciekawy anglojęzyczny artykuł na stronie: http://www.advancedaquarist.com/2011/3/aafeature. Opisane są w nim wyniki badań nad populacją bakteri w akwarium morskim. Jest to, o tyle ciekawe, że chyba do tej pory nikt naukowo się tym nie zajmował. Jak wiemy bakterie w akwarium to podstawa. To początek wszelkich procesów biologicznych. To bakterie przetwarzają produkty przemiany materi istot żyjących w zbiorniku, biorą udział w cyklu azotowym i stanowią pierwszy element łańcucha pokarmowego. Ich obecność jest więc niezbędna i kluczowa dla życia w naszych akwariach.

Artykuł jest dość obszerny. Postaram się przedstawić Wam kluczowe fakty i hipotezy w nim zaprezentowane.
Pierwszą ciekawostką jest fakt w jaki odpieniacz, regularne podmiany wody i użycie węgla aktywnego wpływa na populację bakterii. Okazuje się, że ich użycie obniża populację bakterii do około 10% tego, co znajdziemy w naturalnym środowisku na zdrowej rafie koralowej. W zbiornikach nie używających takich metod filtracyjnych populacja bakterii wynosi tyle ile w naturalnym środowisku.
Użycie sterylizatora promieniowania UV nie wpływa znacząco na populację bakterii.
Dodawanie do akwarium związków węgla, które mają być pożywką dla bakterii i stymulować ich wzrost nie powoduje powiększania ich populacji. Mówimy to, o tzw. Vodkamethod. Czyli dodawaniu do zbiornika wódki. Alkohol zawiera w swojej strukturze chemicznej atomy węgla, którym żywią się bakterie.
Autorzy badania doszli do wniosku, iż wzrost populacji bakterii nie występuje gdyż wraz ze wzrostem ilości bakterii zwiększa się ilość organizmów, które się nimi żywią co powoduje stabilizację populacji na określonym poziomie. Jeżeli wodę odlano z badanego zbiornika i poza nim podawano węgiel to populacja bakterii wzrosła znacząco.
Ciekawe jest też badanie ile bakteri można znaleźć w świeżo rozrobionej soli morskiej z wodą. Okazuje się, że zdecydowanym liderem są tu produkty firmy Red Sea. Sól firmy Red Sea składa się częściowo z naturalnej soli morskiej. Najwyraźniej część bakterii z potrafi przetrwać proces pozyskiwania soli z wody morskiej i potem trafia do naszych zbiorników.
Jak filtracja wypływa na populację bakterii? Okazuje się, że filtracja tylko przez węgiel aktywny nie wpływa na populację. Natomiast odpieniacz potrafi "odpienić" około 30% do 40% bakterii. Ciekawostką jest fakt, iż nie wszystkie szczepy bakterii reagują tak samo na odpienianie. Niektóre w ogóle nie reagują z bąbelkami powietrza i pozostają w wodzie.
W podsumowaniu swoich badań autorzy stawiają hipotezę, iż być może tzw. syndrom starego zbiornika* powstaje wskutek długotrwałego niedoboru bakterii w zbiorniku jak i selektywnego ich odpieniania, co zaburza naturalne proporcje w jakich żyją obok siebie różne szczepy bakterii.
 
*syndrom starego zbiornika – Termin ten opisuje zjawisko powstające czasem po dłuższym okresie prowadzenia zbiornika (np.: 5 lat) zaczynamy obserwować pogorszenia się rozwoju i szybkości z jaką rozwija się życie. Koralowce rosną wolniej, mają słabsze wybarwienie. Może też dochodzić do obumierania życia w akwarium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.